Topp tips for web design

Hvis dine nettsider ikke er godt designet er det lite sannsynlig at du vil få de treffene du vil ha, og det er små sjanser for at sidene blir spesielt suksessfulle. Følger du dog noen enkle prinsipper i utviklingen av sidene dine så kan du gjøre suksess på én, to, tre!

  1. Hensikt

tips for web design

God webdesign gir brukeren det han eller hun trenger. Det er viktig at designeren tenker nøye igjennom hvilken hensikt hver enkelt side har, og sørger for at den gir brukeren alt de trenger på den mest effektive måten.

  1. Kommunikasjon og bilder

Brukere ønsker å finne den informasjonen de er ute etter så raskt som mulig, og det er derfor viktig at man kan kommunisere på en klar måte. Dette betyr at alt av informasjon må være enkel å finne, lese og fordøye. Det finnes mange måter å oppnå dette på, men det lønner seg i det minste å organisere informasjon i overskrifter og underoverskrifter, samt bruke lister med punkter i stedet for lange tekster. Bilder er også en viktig del av kommunikasjonen, og dersom du ikke selv har gode bilder av høy kvalitet som kan brukes, så lønner det seg å kjøpe bilder fra en bildeleverandør.

  1. Fonter og farger

tips for web design

Fonter og farger har stor innvirkning på lesbarheten av dine nettsider. For det første lønner det seg å holde seg til enkle fonter, gjerne av sans serif-typen. Det er helt ok å bytte litt på fonttyper, men man bør holde seg til maks tre ulike, og sørge for at tekststørrelse også ikke går over mer enn tre ulike størrelser. Når det kommer til farger lønner det seg å tenke hovedsakelig på lesbarhet, samtidig som man forsøker å skape et design som er lett å huske. Kontrastfarger eller komplementærfarger er nyttige å bruke for å skape et sammenhengende tema, mens svært sterke farger bør brukes kun der hvor man virkelig ønsker å skape et fokus. Ikke vær redd for å ha mye åpent rom, eller såkalt «negative space». Dette er med på å gjøre nettsidene mindre rotete, og gir et moderne uttrykk.

  1. Navigasjon

Dette punktet er også knyttet til kommunikasjon, og handler om hvor enkelt det er for brukere å finne frem og bevege seg gjennom nettsidene. Det lønner seg å legge opp nettsidene i et logisk hierarki, og ikke minst sørge for at det finnes klikkbare knapper som tar bruker dit han eller hun trenger å være på tre klikk eller færre.